Werkzeuge

Bohrmaschinen

Ausdrehkopf Lenz LKD II


Reduzierhülse MK 4 - MK 6


Ausdrehstange MK 6 Ø60 mm


Fräseraufnahmedorn MK 6 Ø 50mm


Ausdrehstange MK 6


Bohrstange MK 6


Fräsdorn MK 5 Ø 40x20 mm


Fräsdorn MK 5 Ø 32x26 mm


Fräseraufnahme Fräsdorn MK5